Telefon: 77 436 38 62 Adres E-mail:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Dokumenty

Wyłącz kontrast

Dokumenty

Ważne dokumenty do pobrania:

Opinia szkoły i przedszkola dla Zespołu Orzekającego

Ikona typu plikuPobierz plik: druk-opinii-szkoly-dla-zespolu-orzekajacego.docx
Rozmiar pliku: 17.38kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Ikona typu plikuPobierz plik: opinia-szkoly-lub-przedszkola.docx
Rozmiar pliku: 17.25kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Wniosek o przeprowadzenie badań

Ikona typu plikuPobierz plik: wniosek-o-przeprowadzenie-badan.doc
Rozmiar pliku: 38kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Zaświadzenie lekarskie do nauczania indywidualnego

Ikona typu plikuPobierz plik: zaswiadczenie-lekarskie-_do_nauczania_indywidualnego.doc
Rozmiar pliku: 41kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Zaświadczenie lekarskie do potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju

Ikona typu plikuPobierz plik: zaswiadczenie-lekarskie-dot-potrzeby-wczesnego-wspomagania-rozwoju.doc
Rozmiar pliku: 26kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Zaświadczenie lekarskie do przyznania kształcenia spcejalnego

Ikona typu plikuPobierz plik: zaswiadczenielekarskiedotprzyznaniaksztalceniaspecjalnego.doc
Rozmiar pliku: 25.5kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Zaświadczenie dot. indywidualnych zajęć rewalidacyjno-wychowawczych

Ikona typu plikuPobierz plik: zaswiadczenie-lekarskie-niepel-gleboka.doc
Rozmiar pliku: 38kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Zaświadczenie lekarskie praktyczna nauka zawodu

Ikona typu plikuPobierz plik: zaswiadczenie-lekarskie-praktyczna-nauka-zawodu.doc
Rozmiar pliku: 34kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Zaświadczenie lekarskie - ścieżka kształcenia

Ikona typu plikuPobierz plik: zaswiadczenie-lekarskie-w-sprawie-zindywidualizowanej-sciezki-ksztalcenia.pdf
Rozmiar pliku: 340.73kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Zaświadczenie wada słuchu

Ikona typu plikuPobierz plik: zaswiadczenie-wada-sluchu.doc
Rozmiar pliku: 34kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

Zaświadczenie wada wzroku

Ikona typu plikuPobierz plik: zaswiadczenie-wada-wzroku.doc
Rozmiar pliku: 31.5kB.
Data wgrania na serwer: 21.01.2021r. godz.: 16:57

WNIOSEK RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW O WYDANIE OPINII

Ikona typu plikuPobierz plik: Wniosek_o_wydanie_opinii.pdf
Rozmiar pliku: 99.26kB.
Data wgrania na serwer: 10.02.2024r. godz.: 09:07

WNIOSEK O WYDANIE ORZECZENIA

Ikona typu plikuPobierz plik: Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_opinii_WWR.pdf
Rozmiar pliku: 93.29kB.
Data wgrania na serwer: 10.02.2024r. godz.: 09:07

Ikona typu plikuPobierz plik: Wniosek_o_wydanie_orzeczenia_opini_WWR_wersja_ukrainska.pdf
Rozmiar pliku: 140.67kB.
Data wgrania na serwer: 10.02.2024r. godz.: 09:07

Procedura wydawania orzeczenia o indywidualnym nauczaniu

Ikona typu plikuPobierz plik: Procedura_wydawania_orzeczenia_o_indywidualnym_nauczaniu.pdf
Rozmiar pliku: 198.75kB.
Data wgrania na serwer: 13.06.2023r. godz.: 15:21

Procedura wydawania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Ikona typu plikuPobierz plik: Procedura_wydawania_opinii_o_potrzebie_wczesnego_wspomagania_rozwoju_dziecka.pdf
Rozmiar pliku: 107.9kB.
Data wgrania na serwer: 13.06.2023r. godz.: 15:21

Zaświadczenie ortopedy - neurologa - dot. niepełnosprawności ruchowej

Ikona typu plikuPobierz plik: Zaswiadczenie_ortopedy_neurologa_-_dot._niepelnosprawnosci_ruchowej.odt
Rozmiar pliku: 13.82kB.
Data wgrania na serwer: 21.07.2023r. godz.: 16:53

Dotyczy: WYDANIE ORZECZENIA O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO DLA DZIECI i MŁODRZEŻY Z AUTYZMEM, W TYM Z ZESPOŁEM ASPERGERA - ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE

Ikona typu plikuPobierz plik: zaswiadczenie_lekarskie_orzeczenie-Ksztalcenie_specjalne_autyzm_asperger1.odt
Rozmiar pliku: 13.96kB.
Data wgrania na serwer: 25.08.2023r. godz.: 15:05

 

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno