Telefon: 77 436 38 62 Adres E-mail:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

KADRA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRUDNIKU

Wyłącz kontrast

KADRA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRUDNIKU

Zapraszamy do przeczytania aktualnych informacji o naszej Kadrze i Pracownikach.

DYREKTOR PORADNI:

mgr Dorota Podróżna (tyflopedagog, oligofrenopedagog, pedagog-terapeuta, logopeda)

 

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW:

mgr Elżbieta Jurkiewicz (psycholog, logopeda, terapeuta rodzinny, terapeuta EEG Biofeedback, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie)

mgr Ewelina Hamanowicz (psycholog, doradca zawodowy, tyflopedagog)

mgr  Radosław Sprężyna ( psycholog ,psychoterapeuta)

mgr Agnieszka Krasuska ( psycholog)

mgr Anna Jarosz (psycholog)

mgr Natalia Mazur – (psycholog, mediator, specjalista wspomagający rozwój dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju tj. Autyzmem, Zespołem Aspergera)

ZESPÓŁ PEDAGOGÓW:

mgr Urszula Kwiecińska – Jatkiewicz (pedagog specjalny, logopeda)

mgr Dorota Podróżna (pedagog, logopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny)

mgr Izabela Paralusz ( surdopedagog, pedagog, terapeuta pedagogiczny)

mgr Agnieszka Różewicz (pedagog socjoterapeuta)

Pani Kamila Smieszek - pedagog, w trakcje specjalizacji z logopedii

mgr Małgorzata Pawłowska (pedagog  ze specjalnością - praca z dzieckiem z autyzmem, logopeda)

 

ZESPÓŁ LOGOPEDÓW:

mgr Urszula Kwiecińska – Jatkiewicz (pedagog specjalny, logopeda)

mgr Dorota Podróżna (pedagog, logopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny)

mgr Elżbieta Jurkiewicz (psycholog, logopeda, terapeuta rodzinny, terapeuta EEG Biofeedback, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie)

mgr Magdalena Rubińska – (Logopeda, neurologopeda, terapeuta pedagogiczny w trakcie specjalizacji z surdologopedii)

LEKARZE:

lek. med. Barbara Mołotkiewicz – Kłyś – lekarz psychiatra

 

Godziny konsultacji specjalistów w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej:

 

Pracownik

Dzień

Godziny

Dorota Podróżna

Poniedziałek

12:00-13:00

Małgorzata Pawłowska

Czwartek

12:00-13:00

Radosław Sprężyna

Poniedziałek  (co drugi)

12:30-13:30

Urszula Kwiecińska-Jatkiewicz

Poniedziałek

11:00-12:00

Anna Jarosz

Wtorek

12:00-13:00

Agnieszka Krasuska

Środa

12:00-13:00

Ewelina Hamanowicz

Środa

12:00-13:00

Elżbieta Jurkiewicz

Poniedziałek

16:00-17:00

Natalia Mazur

Środa

9:00-10:00

Izabela Paralusz

Środa

12:00-13:00

Magdalena Rubińska

Wtorek

12:00-13:00

 

Pracownik

Adres e-mail

Dorota Podróżna

Elżbieta Jurkiewicz

Agnieszka Różewicz

Urszula Kwiecińska-Jatkiewicz

Seweryna Kuszyk

Radosław Sprężyna

Anna Jarosz

Izabela Paralusz

Ewelina Hamanowicz

Małgorzata Pawłowska

Agnieszka Krasuska

 

 

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno