Telefon: 77 436 38 62 Adres E-mail:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Propozycje zajęć (warsztatów) szkoleń w zakresie profilaktyki w roku szkolnym 2023/2024

Wyłącz kontrast

Propozycje zajęć (warsztatów) szkoleń w zakresie profilaktyki w roku szkolnym 2023/2024

 

1. Dla Rad Pedagogicznych:

 • Stres, wypalenie zawodowe – objawy, jak sobie poradzić,
 • Praca z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ąutyzm, Zespół Aspergera) Dostosowanie wymagań w szkole.
 • Praca z uczniem z ADHD w szkole.
 • Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej”.
 • Praca z uczniem zdolnym - sukces i wyzwanie.
 • W jaki sposób usprawniać grafomotoryke i sprawność manualna.
 • Ryzyko dysleksji – na co zwrócić uwagę w początkowej edukacji szkolnej.
 • Specyficzne trudności szkolne – zasady pracy z uczniem z dysortografią, dysleksją, dysgrafią.
 • Jak Poradnia może wpierać inne placówki oświatowe.

2. Dla uczniów:

 • Radzenie sobie ze złością.
 • Profilaktyka uzależnień, cyberprzemoc.
 • Wulgaryzmy, agresja słowna, krytyka – jak mogą krzywdząco wpływać na innych.
 • Warsztaty z predyspozycji zawodowych.
 • Jak pisać CV, prezentować się na rozmowie o pracę.
 • Asertywne zachowania.
 • Jak bezpiecznie korzystać z internetu i komputera.
 • Jak rozwiązywać konflikty.
 • Zajęcia integracyjne.
 • Rozwijanie tolerancji.

3. Porady i konsultacje dla rodziców:

 • Trening umiejętności wychowawczych radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci metodą Carole Sutton.
 • Media społecznościowe – zalety, niebezpieczeństwo.
 • Jak motywować do nauki i ciekawości poznawczych.
 • Problemy wychowawcze wieku dojrzewania.
 • Zapobieganie uzależnieniom u dzieci.
 • Etapy rozwoju mowy.
 • Pobaw się ze mną mamo – plac zabaw to naturalny wspomagacz rozwoju małego dziecka.
 • Gotowość szkolna – czyli szkoła bez stresu i niespodzianek (dla rodziców dzieci 6-letnich).
 • Bunt przedszkolaka – mały człowiek duże wyzwanie.
 • Problemy okresu adolescencji.
 • Jak wspomagać rozwój mowy dziecka.

 

Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno