Telefon: 77 436 38 62 Adres E-mail:

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna

Szkolenia online skierowane do nauczycieli i szkolnych specjalistów

Wyłącz kontrast

Szkolenia online skierowane do nauczycieli i szkolnych specjalistów

Specjaliści szkolni! Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenia online skierowane do nauczycieli i szkolnych specjalistów. Po szkoleniu uczestnicy otrzymują certyfikaty. Szkolenia realizowane są w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zachowaniom Samobójczym. Szkolenia dla nauczycieli:

13.06.2024 - Rola nauczycieli w zapobieganiu zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży

Opis szkolenia: Szkolenie ma na celu zapoznanie nauczycieli ze standardami postępowania dotyczącymi wspierania uczniów w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej oraz w obliczu śmierci samobójczej w społeczności szkolnej. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie symptomy mogą wskazywać na obecność kryzysów samobójczych u dzieci i młodzieży, jakie działania interwencyjne można realizować w odpowiedzi na podejrzenie kryzysów samobójczych u młodych osób oraz jakie działania postwencyjne są niezbędne w sytuacji prób samobójczych lub samobójstw uczniów.

Prowadzący: Pani Małgorzata Łuba - Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, trener.

Link do rejestracji: https://zwjr.clickmeeting.com/13-06-2024-rola-nauczycieli...

08.06.2024 - Rola szkolnych specjalistów w zapobieganiu zachowaniom samobójczym wśród dzieci i młodzieży

Opis szkolenia: Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy na temat standardów postępowania dotyczących wspierania uczniów i uczennic w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej oraz po śmierci samobójczej w społeczności szkolnej. Uczestnicy poznają skalę zjawiska i uwarunkowań zachowań samobójczych wśród młodych osób, w także ich sygnałów ostrzegawczych. Szkolni specjaliści poznają sposoby szacowania ryzyka samobójstwa ucznia lub uczennicy, a także będą mieli możliwość doskonalenia umiejętności rozmowy z młodą osobą w kryzysie samobójczym, po próbie samobójczej oraz mierzącą się ze śmiercią samobójczą w społeczności szkolnej. Omówiona zostanie rola dostosowań procesu edukacyjnego do indywidualnych potrzeb uczniów mierzących się z myślami samobójczymi, a uczestnicy będą mieli możliwość stworzenia planów pomocy dla uczniów po próbie samobójczej. Na szkoleniu zaprezentowany zostanie również pozaszkolny system wsparcia ucznia i jego opiekunów prawnych w sytuacji kryzysu samobójczego.

Prowadzący: Pani Lucyna Kicińska - koordynator strefy pomocy www.zwjr.pl, suicydolog

Link do rejestracji: https://zwjr.clickmeeting.com/08-06-2024-rola-szkolnych...

Obraz:

Obraz:

 


Powrót do listy


Ten odnośnik otworzy się w nowym oknie

Czy chcesz przejść do strony: i otworzyć ją w nowym oknie?


Tak przechodzę lub Anuluj i schowaj okno