• Telefon: 77 436 38 62
 • Adres E-mail:
 • Ikona Biuletynu Informacji Publicznej
 • Zmień kontrast
Baner

Propozycje zajęć (warsztatów) szkoleń w zakresie profilaktyki w roku szkolnym 2019/2020

 1. Dla Rad Pedagogicznych: Praca z uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju (ąutyzm, Zespół Aspergera) Dostosowanie wymagań.
 2. Trening umiejętności wychowawczych radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci metodą Carole Sutton (dla rodziców).
 3. Grupa wsparcia dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością.
  1. Warsztaty dla dzieci – radzenie sobie ze złością.
  2. Warsztaty dla dzieci – profilaktyka uzależnień, cyberprzemoc.
  3. Prelekcje dla rodziców – jak sobie radzić ze złością i buntem małych dzieci.
  4. Jak sobie radzić z problemem dorastania (depresja dziecięca, samookaleczenie)
 4. Stres, wypalenie zawodowe – objawy, jak sobie poradzić (prelekcja dla nauczycieli).
 5. Media społecznościowe – zalety, niebezpieczeństwo (prelekcja dla rodziców).
 6. Wulgaryzmy, agresja słowna, krytyka – jak mogą krzywdząco wpływać na innych (warsztaty dla uczniów).
 7. Asertywne zachowania (warsztaty dla uczniów).
 8. Jak motywować do nauki i ciekawości poznawczych (prelekcja dla rodziców).
 9. Warsztaty z predyspozycji zawodowych (dla uczniów Szkół Podstawowych kl. VII-VIII).
 10. Jak pisać CV, prezentować się na rozmowie o pracę ( warsztaty dla uczniów szkół ponadpodstawowych).
 11. Prelekcja dla rodziców „Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole masowej”
 12.  Prelekcja dla rodziców „Problemy wychowawcze wieku dojrzewania”.
 13. Prelekcja dla rodziców „Jak wychowywać dziecko bez przemocy”.
 14. Prelekcja dla rodziców „Cyberprzemoc”.
 15. Warsztaty dla dzieci „Zapobieganie agresji”.
 16. Warsztaty dla dzieci i młodzieży „Profilaktyka uzależnień”.
 17.  Prelekcja dla rodziców „Zapobieganie uzależnieniom u dzieci”.
 18. Szkolenie Rady Pedagogicznej: Uczeń za spektrum autyzmu, uczeń z ADHD w szkole.
 19. Zajęcia dla dzieci : warsztaty profilaktyka dopalaczy, fonoholizm, uzależnienia od komputera i internetu.
 20. Zajęcia profilaktyczne: Jak bezpiecznie korzystać z internetu i komputera (dla dzieci                       i młodzieży).
 21. Prelekcja dla rodziców „Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi u dzieci, jak bezpiecznie korzystać z komputera, internetu, dlaczego książka jest lepsza od komputera.
 22. Etapy rozwoju mowy – pogadanka dla rodziców.
 23. Pobaw się ze mną mamo – plac zabaw to naturalny wspomagacz rozwoju małego dziecka.
 24. Gotowość szkolna – czyli szkoła bez stresu i niespodzianek (dla rodziców dzieci 6-letnich).
 25. Bunt przedszkolaka – mały człowiek duże wyzwanie.
 26. Problemy okresu adolescencji.
 27. Jak wspomagać rozwój mowy dziecka.
 28. Uczeń zdolny - sukces i wyzwanie (dla rodziców i nauczycieli).
 29. „Ładnie rysuje i piszę”  czyli jak usprawniać grafomotoryke i sprawność manualna dziecka (dla rodziców i nauczycieli).
 30. Ryzyko dysleksji – na co zwrócić uwagę w początkowej edukacji szkolnej (dla rodziców                i nauczycieli).
 31. Specyficzne trudności szkolne – zasady pracy z uczniem z dysortografią, dysleksją, dysgrafią  (dla rodziców i nauczycieli).

Deklaracja dostępności | Wszelkie prawa zastrzeżone. PPPwP © 2022

Projekt i wykonanie strony: Logo WebInspiracje