• Telefon: 77 436 38 62
  • Adres E-mail:
  • Ikona Biuletynu Informacji Publicznej
  • Zmień kontrast
Baner

KADRA W PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRUDNIKU

Zapraszamy do przeczytania aktualnych informacji o naszej Kadrze i Pracownikach.

DYREKTOR PORADNI:

mgr Katarzyna Cukier (pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback)

 

ZESPÓŁ PSYCHOLOGÓW:

mgr Elżbieta Jurkiewicz (psycholog, logopeda, terapeuta rodzinny, terapeuta EEG Biofeedback, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie)

mgr Alicja Uchmanowicz – Żyta (psycholog, mediator, oligorenopedagog, trener umiejętności psychospołecznych, socjoterapeuta, specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie , terapeuta systemowy rodzin)

mgr Joanna Matuszak (psycholog, mediator)

mgr Ewelina Hamanowicz (psycholog, doradca zawodowy, tyflopedagog)

mgr Ewa Jatkiewicz (psycholog, edukacja i wspomaganie dziecka z autyzmem, zespołem Aspergera)

mgr Małgorzata Pawłowska (pedagog, logopeda)

 

ZESPÓŁ PEDAGOGÓW:

mgr Katarzyna Cukier (pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback)

mgr Urszula Kwiecińska – Jatkiewicz (pedagog specjalny, logopeda)

mgr Seweryna Kononowicz – Kuszyk (pedagog, logopeda)

mgr Dorota Podróżna (pedagog, logopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny)

mgr Izabela Paralusz ( surdopedagog, pedagog, terapeuta pedagogiczny)

mgr Agnieszka Różewicz (pedagog socjoterapeuta)

 

ZESPÓŁ LOGOPEDÓW:

mgr Katarzyna Cukier (pedagog, neurologopeda, oligofrenopedagog, terapeuta EEG Biofeedback)

mgr Urszula Kwiecińska – Jatkiewicz (pedagog specjalny, logopeda)

mgr Seweryna Kononowicz – Kuszyk (pedagog, logopeda)

mgr Dorota Podróżna (pedagog, logopeda, tyflopedagog, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny)

mgr Elżbieta Jurkiewicz (psycholog, logopeda, terapeuta rodzinny, terapeuta EEG Biofeedback, certyfikowany specjalista w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie)

 

LEKARZE:

lek. med. Barbara Mołotkiewicz – Kłyś – lekarz psychiatra

Deklaracja dostępności | Wszelkie prawa zastrzeżone. PPPwP © 2022

Projekt i wykonanie strony: Logo WebInspiracje