Info Szanowni Państwo - nasza Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Tekst informacyjny

Fotomgr Katarzyna Cukier - Dyrektor Placówki, nauczyciel dyplomowany- neurologopeda, oligofrenopedagog.

Studia Podyplomowe w zakresie Organizacja i Zarządzanie w Placówkach Oświatowych w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Opolu.

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, Wydziału Historyczno-Pedagogicznego w zakresie Wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego.

Studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim oraz Specjalistyczne Studium Neurologopedii w Lublinie Fundacji ORATOR.

Kurs kwalifikacyjny w zakresie Oligofrenopedagogiki organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

Ukończyła Kurs I Stopnia "Teoria i Praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii" organizowany przez Instytut EEG w Warszawie.

Kurs III Stopnia "Teoria i Praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii" organizowany przez Instytut EEG w Warszawie.

Kurs I stopnia Podstawy Elektroencefalografii Klinicznej (EEG)organizowany przez Instytut EEG w Warszawie.

Stale doskonali swój warsztat pracy dyrektora i terapeuty. Oprócz zarządzania placówką zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy ( opóźnienia rozwojowe, dysfazja, niedokształcenie mowy o typie afazji, niepłynność mowy i inne), prowadzi praktykę EEGBiofeedback.

Fotomgr Alicja Uchmanowicz - psycholog. Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego, gdzie studiowała w latach 1998-2003.Studia ukończyła na Uniwersytecie Opolskim w 2003 roku.
W poradni psychologiczno-pedagogicznej pracuje już czwarty rok. Posiada kwalifikacje pedagogiczne. Ukończyła Studium Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie – kurs podstawowy. Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu.

Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce szkolnej oraz zaburzeniami emocjonalnymi. W ramach współpracy z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Prudniku oraz Komendą Powiatową Policji podejmuje szereg działań związanych z profilaktyką uzależnień dzieci i młodzieży. Zamierza skoncentrować się na pracy terapeutycznej obejmującą dziecko i jego rodzinę.

Fotomgr Anna Sztonyk – w Poradni od 1 marca 2004 r. Diagnosta, terapeuta, doradca. Absolwentka Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej na Uniwersytecie Opolskim, specjalizuje się w Terapii Pedagogicznej. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie Logopedii Szkolnej w Podyplomowym Centrum Kształcenia Ustawicznego Szkół Wyższych
w Opolu oraz studia podyplomowe w zakresie Szkolny Doradca Zawodowy – w ramach projektu realizowanego przez konsorcjum Uniwersytet Opolski & Uniwersytet Wrocławski. Ukończyła także kurs kwalifikacyjny "Organizacja i zarządzanie w oświacie" w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu.

Certyfikat szkolenia w zakresie „Diagnoza dyskalkulii rozwojowej” organizowanego przez Europejski Instytut „Sokrates Scola”z siedzibą w Warszawie. Aktywnie bierze udział w Programie Edukacyjno - Terapeutycznym „Ortograffiti” rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. Członek Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
w Starostwie Powiatowym w Prudniku.

Fotomgr Urszula Kwiecińska-Jatkiewicz – nauczyciel mianowany, pedagog, logopeda. Absolwentka kierunku Rewalidacja Upośledzonych Umysłowo – Oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła Studium Przedmiotowo-Metodyczne w Lublinie – kierunek Logopedia Szkolna oraz kierunek Logopedia
w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Posiada uprawienia do wykonywania badań „Platforma Zmysłu”.

W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy oraz diagnozą pedagogiczną.

Fotomgr Seweryna Kononowicz-Kuszyk – nauczyciel dyplomowany, pedagog, logopeda. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu – kierunek Pedagogika Szkolna. Ukończyła Studium Przedmiotowo-Metodyczne w Lublinie – kierunek Logopedia oraz kierunek Logopedia na Uniwersytecie Warszawskim. W Poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy oraz diagnozą pedagogiczną.Fotomgr Elżbieta Jurkiewicz – nauczyciel dyplomowany, psycholog, logopeda. Staż pracy – 20 lat. Absolwentka Pedagogiki – specjalność Nauczanie Początkowe na Uniwersytecie Jagiellońskim (1990) oraz Psychologii (1991) – także na Uniwersytecie Jagiellońskim. Dyplomowany logopeda – ukończyła Studium Logopedii i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim(1995). Ukończyła Kurs I Stopnia „Teoria i Praktyka EEGBiofeedback w neuropsychoterapii” organizowany przez Instytut EEG w Warszawie.

Fotomgr Ewelina Hamanowicz - psycholog, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka psychologii społecznej na Uniwersytecie Opolskim.

Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny organizowany przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu. W Poradni pracuje od 01.01.2009r. Zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży między innymi
z zaburzeniami zachowania, zaburzeniami rozwojowymi, trudnościami w nauce oraz problemami emocjonalnymi.

mgr Radosław Sprężyna - psycholog. Absolwent Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Ukończył kwalifikacyjny kurs pedagogiczny w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Obecnie dokształca się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym w zakresie Socjo- i Psychoterapii Młodzieży. W poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce oraz zaburzeniami zachowania.

Joanna Matuszak – psycholog, trener, nauczyciel stażysta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończyła kwalifikacyjny kurs pedagogiczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu oraz Studium Psychoterapii i Treningu Grupowego w Krakowie.

W Poradni zajmuje się diagnozą dzieci i młodzieży z problemami dydaktycznymi oraz wychowawczymi. Interesuje się prowadzeniem treningów i szkoleń w obszarze radzenia sobie ze stresem oraz doskonalenia umiejętności psychospołecznych.

Fotomgr Dorota Podróżna – oligofrenopedagog, tyflopedagog, logopeda, diagnosta, terapeuta.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Opolskiego –Filologia Polska .Ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Logopedii i Terapii Pedagogicznej na Uniwersytecie Opolskim, posiadam dyplom ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu oligofrenopedagogiki przygotowującego do pracy dziećmi z upośledzeniem umysłowym. W roku 2013 zdobyłam kwalifikacje do pracy z dziećmi z dysfunkcją wzroku. W ramach doskonalenie zawodowego ukończyłąm kurs kwalifikacyjny „Organizacja i zarządzanie oświatą” w Wojewódzkim Ośrodku Metodycznym w Opolu.

Jestem długoletnim członkiem Polskiego Towarzystwa Dysleksji-bliski jest mi temat specyficznych trudności edukacyjnych –dysleksji, dysgrafii, dysortografii.

Stale aktualizuję wiedzę z zakresu diagnozy, terapii pedagogicznej, logopedycznej na licznych szkoleniach, doskonaleniach zawodowych oferowanych przez ośrodki doradcze i szkoleniowe w kraju.

W Poradni pracuję od 1998 roku- aktualnie zajmuję się szeroko rozumianą diagnozą dzieci i młodzieży ( od określenia potrzeb edukacyjnych , diagnozy trudności edukacyjnych, specyficznych trudności po ukierunkowanie pracy z uczniem zdolnym) oraz terapią logopedyczną. Prowadzę Punkt konsultacyjny dla Ucznia Zdolnego.

Fotomgr Izabela Paralusz - pedagog, diagnosta, terapeuta. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych- kierunek Pedagogika.

Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: ” Diagnoza i terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii” oraz kurs kwalifikacyjny: „ Diagnoza i co dalej - czyli o wykorzystaniu wyników badania.

Umiejętności uczniów”- OPERON. Uczestniczy w Programie Edukacyjno-Terapeutycznym „Ortograffiti” rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji. W poradni zajmuje się diagnozą i i terapią dzieci z trudnościami w nauce szkolnej.

Lekarz – Barbara Mołotkiewicz-Kłyś – specjalizacja psychiatra

Pracownicy administracji:

  1. Elżbieta Depta - sekretariat
  2. Ewa Kłębek- pracownik obsługi
Strona główna |  aktualności |  zadania |  pracownicy |  kontakt |  przepisy prawne |  do pobrania |  linki

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Prudniku.
Webdesign: Stanisław Stadnicki - WebInspiracje.