Info Szanowni Państwo - nasza Poradnia czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Zapraszamy bardzo serdecznie.
Tekst informacyjny

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Prudniku świadczy usługi w zakresie: doradztwa, profilaktyki, diagnozy i terapii psychologicznej, pedagogicznej i logopedycznej dla mieszkańców Powiatu Prudnickiego. Pracownicy Poradni przyjmują dzieci i młodzież oraz ich rodziców (opiekunów) i nauczycieli.

Udzielają specjalistycznej pomocy na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecka albo pełnoletniej młodzieży. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna jest placówką publiczną, korzystanie z naszych usług jest dobrowolne i bezpłatne. Konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu wizyty (można telefonicznie).

Poradnia podejmuje wczesną interwencję w stosunku do dzieci zagrożonych nieprawidłowym rozwojem. Wspomaga rozwój i efektywność uczenia się dzieci i młodzieży.

Zakres usług świadczonych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Prudniku ulega zmianie i jest uzależniony od potrzeb miejscowego środowiska i aktualnych możliwość kadrowych.

Jesteśmy otwarci na sygnały i potrzeby ze strony rodziców oraz placówek oświatowych. Ewentualne oczekiwania i zapotrzebowanie na inne formy pomocy można zgłaszać telefonicznie lub pod wskazany wyżej adres.

Nasze usługi są rzetelne, bezstronne i profesjonalne.

Pracowników obowiązuje tajemnica zawodowa.

Z życzliwością i gotowością niesienia pomocy - czekamy na Ciebie.

Strona główna |  aktualności |  zadania |  pracownicy |  kontakt |  przepisy prawne |  do pobrania |  linki

Wszelkie prawa zastrzeżone dla Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Prudniku.
Webdesign: Stanisław Stadnicki - WebInspiracje.